Generalforsamling

Torsdag 10. februar 2022 kl. 14

Generalforsamling i AFC

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Gratis kaffe og kringle.

Derefter:

Nytårskoncert med fest og farver kl. 15.30

Coronaen har igen spændt ben

for at vi kunne afholde generalforsamling i januar 

Den er udsat til 10. februar 2022 med efterfølgende Nytårskoncert

 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og foreningens vedtægter står blandt andet:

§ 4. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af januar eller begyndelsen af februar og bekendtgøres med udsendelse af program. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Det er vigtigt, at vi overholder alle regler for at kunne afholde en lovlig generalforsamling med gyldige beslutninger.

Men vedtægterne står ikke over dansk lovgivning og dermed heller ikke de restriktioner, der aktuelt er meldt ud af regeringen.

Genåbningsplanen, lægger op til, at vi kan mødes efter 17. januar 2022  

På valg i 2022 er hele bestyrelsen, nogle for 2 år andre for 1 år.

Vi glæder vi os til at se dig/jer.

Vil du vide mere om bestyrelsesarbejdet kontakt Sonja på mail sonjap2680@gmail.com eller tlf. 2221 1403, tak.