Velkommen til Solrød Senior Klub

Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter
Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand

..

www.solsenklub.dk

info@solsenklub.dk

Arrangementer torsdage i lige uger

se Kalender

Der udsendes ikke kontingentopkrævning.
Kontingent på 200,- pr. person indbetales i
Nordea på reg. nr. 2344 konto 6875 966 519

..... senest 1. december

Medlemstal :  339  (15/5-2024)