Solrød Senior Klub på Fritid i Solrød

Fritid i Solrød er

27. august 2022

fra 10-14 i Solrød Center

Vi deltager sammen med andre foreninger og aftenskoler som vil være repræsenteret med hver deres tilbud til et godt fritidsliv.

Er man Senior så skal de naturligvis være med i vores klub.

Stedet hvor hyggelige mennesker mødes.

Boderne er på cykelstien gennem hele Solrød Center.

Kom og mød os, vi har kaffe på kanden og en lille en

Det plejer at være en festlig dag i Solrød Center, hvor vi får mulighed for at vise kommunens borgere, hvad vi tilbyder i Solrød Senior Klub.   

Underholdning i centret

AFC set fra centersiden, her ses vi hver anden torsdag i lige uger, dejligt sted