AOF gav os Kulturprisen 2013

AOF har giver Solrød Senior Klub deres Kulturpris

Prisen uddeles til en person, en forening eller en kreds af personer, der har ydet en særlig indsats for de svagere stillede borgere i Solrød kommune.

Bestyrelsen i Solrød Senior Klub er meget glade og stolte over, at vi modtog prisen og vil gøre vort til at pengene bruges efter hensigten.

Sonja takker AOF for Prisen

Rita og Sonja deltog i AOFs 50 års jubilæumsreception