Bliv medlem af Solrød Senior Klub

Kontingent

Send en mail til info@solsenklub.dk

Det årlige kontingent

er for 2022 kr. 200

Indmeldelse efter 1. august

betales kr. 25 for de måneder der er tilbage af året.

Der udsendes ikke kontingentopkrævning, kontingent indbetales i Nordea på reg. nr. 2344 konto 6875 966 519

Gæster er velkommen, der betales gæstebillet:

En gæstebillet koster kr. 25, når arrangementet foregår i AFC (Banko, foredrag m.m.) inkl. kaffe/te.

Gæstebillet uden for AFC er prisen nævnt ved arrangementet

Billetter bestilles og købes via ssk.nemtilmeld.dk

Alle er velkommen

Kasseren arbejder

Solrød Senior Klub er foreningen for Solrøds pensionister og efterlønnere

Foreningen er upartisk i religiøse og politiske spørgsmål.

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager social pension samt enhver der er fyldt 55 år.

Som passiv medlem kan optages ægtefælle/samboende uden hensyn til alder. Derudover kan som støttemedlem optages enhver person eller virksomhed, der ønsker at støtte foreningens arbejde og formål som er:

  • at samle seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
  • Foreningsarbejdet skal skabe en indholdsrig og meningsfuld tilværelse for medlemmerne, samt fremme samarbejdet og sammenhold med alsidige aktiviteter for disse.
  • Medlemmer uden for Solrød kommune er velkomne

Vi er en del af Danske Seniorer, der en landsdækkende interesseorganisation med både organisationsmedlemmer og medlemsforeninger, -klubber og -institutioner.

Hovedkontor i Griffenfeldsgade 58, 2200 København N.

Danske Seniorer er opdelt i 18 kredse, hvor vi er med i kreds 14 Østsjælland

Vores logo

Katrine Lester Direktør for DS